Skip to main content
BLACKPINK Jisoo nhận phản ứng trái chiều với kiểu tóc mới tại Paris Fashion Show của DIOR
BLACKPINK Jisoo nhận phản ứng trái chiều với kiểu tóc mới tại Paris Fashion Show của DIOR

“Tôi cần nói chuyện với nhà tạo mẫu tóc của cô ấy càng sớm càng tốt!”