Skip to main content

Spotify công bố Top 10 nghệ sĩ Kpop 2022: Thay đổi thế nào so với năm 2021?

Spotify gần đây đã tiết ʟộ Top 10 nghệ sĩ K-Pop năm 2022. Đưới đây là sự thay đổi của Top 10 năm nay so với năm 2021.

Top 10 nghệ sĩ K-Pop năm 2022:

1. BTS (=)

BTS giữ vị trí cao nhất là #1 trong năm thứ 5 liên tiếp.

2. BLACKPINK (=)

BLACKPINK giữ vị trí cao nhất là #2 trong năm thứ 5 liên tiếp.

3. TWICE (=)

TWICE giữ vị trí cao nhất là #3 năm thứ 4 liên tiếp.

4. Stray Kids (=)

Stray Kids giữ vị trí cao nhất là #4 trong năm thứ 2 liên tiếp.

5. SEVENTEEN (+2)

SEVENTEEN đạt đến một đỉnh cao mới và lần đầu tiên lọt vào Top 5.

6. TOMORROW X TOGETHER (-1)

7. ENHYPEN (+4)

ENHYPEN đạt đến một đỉnh cao mới và lần đầu tiên lọt vào Top 10.

8. ITZY (=)

ITZY giữ vị trí cao nhất là #8 trong năm thứ 2 liên tiếp.9. Jungkook (MỚI)

Jungkook ra mắt trong Top 10 sau khi phát hành bài hát solo đầu tiên trên Spotify. Anh ấy là nghệ sĩ solo duy nhất trong top 10.

10. (G)I-DLE (+4)

(G)I-DLE trở lại vị trí cao nhất #10 trong năm thứ 2.

Ghi chú:

EXO và Red Velvet lần đầu tiên rớt khỏi Top 10.

IU lần đầu tiên rớt khỏi Top 10 kể từ năm 2019.

Kiểm tra phần còn lại của Top 50 trên Spotify:

Ảnh chụp màn hình