Skip to main content

HYBE thông báo BTS sẽ nhập ngũ theo thứ tự, bắt đầu từ thành viên Jin

HYBE đã thông báo rằng BTS sẽ nhập ngũ theo thứ tự, bắt đầu từ Jin , thành viên lớn tuổi nhất của nhóm.

Theo BIG HIT MUSIC , Jin đã nộp đơn xin hủy bỏ gia hạn nhập ngũ và sẽ làm theo thủ tục nhập ngũ của Cục Quản lý Nhân lực Quân đội. Các thành viên khác cũng sẽ tuần tự thực hiện nghĩa vụ quân sự theo kế hoạch của mình.

Trước đó, Jin, sinh năm 1992, đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép hoãn nhập ngũ theo Luật nghĩa vụ quân sự sửa đổi năm 2020, và việc nhập ngũ của anh đã được hoãn đến cuối năm nay.

Luật Nghĩa vụ quân sự hiện hành quy định những người có năng khiếu đặc ʙɪệᴛ trong lĩnh vực nghệ thuật, thể thao do Tổng thống quy định và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giới thiệu có thể được gia hạn hoặc miễn nghĩa vụ. Tuy nhiên, sắc lệnh thực thi của Đạo luật nghĩa vụ quân sự không bao gồm ‘văn hóa đại chúng’ là một chuyên ngành trong lĩnh vực nghệ thuật và thể thao, vì vậy vấn đề liệu những nhân vật văn hóa đại chúng, người đề cao uy tín quốc gia cũng có thể nhận được lợi ích này đã được đặt ra. Trong ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc, nhiều người nhấn mạnh rằng BTS nên được phép nhập ngũ để thực hiện nghĩa vụ quân sự thay thế, nhưng các cuộc thảo luận ở cấp Quốc hội đã diễn ra chậm chạp.Vì Jin đã rút lại gia hạn ‘hoãn nhập ngũ đến 30 tuổi’, anh ấy dự kiến sẽ nhập ngũ với tư cách một người lính nghĩa vụ ngay khi có thông báo nhập ngũ.