Skip to main content

Tổng thống Hàn sẽ gặp HYBE để thảo luận về việc miễn trừ nhập ngũ của BTS

Ahn Cheol Soo, một thành viên của ủy ban tiếp nhận chức vụ của Tổng thống mới đắc cử Yoon Seok Yeol, sẽ đến thăm HYBE để thảo luận về một loạt vấn đề, bao gồm cả việc miễn trừ quân sự tiềm năng cho BTS.

Theo một báo cáo độᴄ quyền từ Munhwa Ilbo, Ahn Cheol Soo, chủ tịch ủy ban tiếp nhận chức vụ của Tổng thống đắc cử Yoon Seok Yeol, sẽ trực tiếp đến thăm HYBE vào ngày 2 tháng 4 để thảo luận về cách thúc đẩy và phát triển ngành công nghiệp giải trí. Ahn Chul Soo trước đây đã chia sẻ lời khen ngợi dành cho BTS và là người ủng hộ việc họ được miễn nhập ngũ.

“BTS đã đủ tiêu chuẩn để thực hiện nghĩa vụ quân sự thay thế.”– Ahn Cheol Soo

Ủy ban tiếp nhận chức vụ của Tổng thống đắc cử Yoon Seok Yeol đang tập trung vào việc chuẩn bị các phương pháp thay thế nghĩa vụ quân sự cho những người được công nhận vì đã thúc đẩy uy tín quốc gia. Những lựa chọn thay thế này sẽ bao gồm từ công việc tình nguyện đến phục vụ trong ngành nghệ thuật và thể thao thay vì nghĩa vụ quân sự. Ahn Cheol Soo sẽ thảo luận điều này với các quan chức HYBE trong cuộc họp của anh ấy, vì ủy ban đã xác định rằng nghĩa vụ quân sự sắp tới của BTS là vấn đề then chốt ở thời điểm hiện tại.

“[Các vấn đề] chúng tôi sẽ thảo luận với HYBE dựa trên các cuộc thảo luận nội bộ của chúng tôi liên quan đến nghĩa vụ quân sự của BTS.Chúng tôi có kế hoạch xem xét những thành tựu toàn cầu của BTS về chiến lược của họ trong ngành, lắng nghe những khó khăn mà họ gặp phải trong ngành và thảo luận về những chính sách có thể được đưa ra để hỗ trợ ngành.”

– Ủy ban chuyển tiếp của Yoon Seok Yeol

UPDATE: Ủy ban đã làm rõ rằng họ sẽ gặp HYBE, nhưng sẽ không thảo luận về việc miễn nhập ngũ của BTS.