Skip to main content

Top 20 MV nhiều lượt xem nhất Youtube trong 24h: BTS và BLACKPINK đối đầu cực gắt?

Stream luôn là một yếu tố quan trọng đối với các fandom của các nhóm nổi tiếng trên toàn thế giới! Với 24 giờ đầu tiên thường mang lại nhiều lượt xem nhất trong khoảng thời gian ngắn nhất. Những kỷ lục 24 giờ này đã bị phá nhiều lần trong vài năm qua và cuộc đua tranh liên tục giữa các fandom kpop.

* Dưới đây là 20 video âm nhạc K-Pop được xem nhiều nhất trong 24 giờ đầu tiên, cũng như lượt xem hiện tại!

20. “Daechwita” của Agust D

Được phát hành vào ngày 22 tháng 5 năm 2020, “Daechwita” đã đạt được 23,88 triệu lượt xem trong 24 giờ đầu tiên! Hiện nay, MV đã có hơn 256 triệu lượt xem.

19. “Next Level” của aespa

Phát hành vào ngày 17 tháng 5 năm 2021, “Next Level” đã đạt được 25,12 triệu lượt xem trong 24 giờ đầu tiên! Hiện nay, MV đã có hơn 108 triệu lượt xem.18. “Make A Wish (Birthday Song)” của NCT U

Phát hành vào ngày 12 tháng 10 năm 2020, “Make A Wish (Birthday Song)” đã đạt được 25,36 triệu lượt xem trong 24 giờ đầu tiên! Hiện nay, MV đã có hơn 196 triệu lượt xem.

17. “Yes or Yes” của TWICE

Được phát hành vào ngày 5 tháng 11 năm 2018, “Yes or Yes” đã đạt được 31,40 triệu lượt xem trong 24 giờ đầu tiên! Hiện nay, MV đã có hơn 311 triệu lượt xem.

16. “Hot Sauce” của NCT Dream

Phát hành vào ngày 10 tháng 5 năm 2021, “Hot Sauce” đã đạt được 34,29 triệu lượt xem trong 24 giờ đầu tiên! Hiện nay, MV đã có hơn 111 triệu lượt xem.15. “Fake Love” của BTS

Phát hành vào ngày 18 tháng 5 năm 2018, “Fake Love” đã đạt được 35,91 triệu lượt xem trong 24 giờ đầu tiên! Hiện nay, MV đã có hơn 956 triệu lượt xem.

14. “DDU-DU DDU-DU” của BLACKPINK

Được phát hành vào ngày 15 tháng 6 năm 2018, “DDU-DU DDU-DU” đã đạt được 36,27 triệu lượt xem trong 24 giờ đầu tiên! Hiện nay, MV đã có hơn 1,6 tỷ lượt xem.

13. “On The Ground” của Rosé

Phát hành vào ngày 12 tháng 3 năm 2021, “On the Ground” đã đạt được 39,06 triệu lượt xem trong 24 giờ đầu tiên! Hiện nay, MV đã có hơn 194 triệu lượt xem.

12. “Fancy” của TWICE

Phát hành vào ngày 22 tháng 4 năm 2019, “Fancy” đã đạt được 42,15 triệu lượt xem trong 24 giờ đầu tiên! Hiện nay, MV đã có hơn 430 triệu lượt xem.11. “ON” của BTS

Phát hành vào ngày 28 tháng 2 năm 2020, “ON” đã đạt được 44,23 triệu lượt xem trong 24 giờ đầu tiên! Hiện nay, MV đã có hơn 262 triệu lượt xem.

10. “Idol” của BTS

Phát hành vào ngày 24 tháng 8 năm 2018, “Idol” đã đạt được 45,91 triệu lượt xem trong 24 giờ đầu tiên! Hiện nay, MV đã có hơn 950 triệu lượt xem.

9. “ON (Kinetic Manifesto Film)” của BTS

Được phát hành vào ngày 21 tháng 2 năm 2020, “ON (Kinetic Manifesto Film)” đã đạt được 46,52 triệu lượt xem trong 24 giờ đầu tiên! Hiện nay, MV đã có hơn 378 triệu lượt xem.

8. “Kill This Love” của BLACKPINK

Phát hành vào ngày 4 tháng 4 năm 2019, “Kill This Love” đã đạt được 56,73 triệu lượt xem trong 24 giờ đầu tiên! Hiện nay, MV đã có hơn 1,3 tỷ lượt xem.7. “Lovesick Girls” của BLACKPINK

Phát hành vào ngày 2 tháng 10 năm 2020, “Lovesick Girls” đã đạt được 61,42 triệu lượt xem trong 24 giờ đầu tiên! Hiện nay, MV đã có hơn 444 triệu lượt xem.

6. “Life Goes On” của BTS

Phát hành vào ngày 20 tháng 11 năm 2020, “Life Goes On” đã đạt được 71,63 triệu lượt xem trong 24 giờ đầu tiên! Hiện nay, MV đã có hơn 356 triệu lượt xem.

5. “Boy With Luv” của BTS với Halsey

Phát hành vào ngày 12 tháng 4 năm 2019, “Boy With Luv” đã đạt được 74,63 triệu lượt xem trong 24 giờ đầu tiên! Hiện nay, MV đã có hơn 1,2 tỷ lượt xem.

4. “Ice Cream” của BLACKPINK và Selena Gomez

Phát hành vào ngày 28 tháng 8 năm 2020, “Ice Cream” đã đạt được 79,68 triệu lượt xem trong 24 giờ đầu tiên! Hiện nay, MV đã có hơn 588 triệu lượt xem.3. “How You Like That” của BLACKPINK

Phát hành vào ngày 26 tháng 6 năm 2020, “How You Like That” đã đạt được 86,38 triệu lượt xem trong 24 giờ đầu tiên! Hiện nay, MV đã có hơn 905 triệu lượt xem.

2. “Dynamite” của BTS

Phát hành vào ngày 21 tháng 8 năm 2020, “Dynamite” đã đạt được 101,2 triệu lượt xem trong 24 giờ đầu tiên! Hiện nay, MV đã có hơn 1,1 tỷ lượt xem.

1. “Butter” của BTS

Phát hành vào ngày 21 tháng 5 năm 2021, “Butter” đã đạt được 114,5 triệu lượt xem trong 24 giờ đầu tiên! Hiện nay, MV đã có hơn 404 triệu lượt xem.