Skip to main content
Đàm Tùng Vận đối đầu Đồng Dao – Nghê Ni tranh ngôi Thị hậu ở Bạch Ngọc Lan 2021
Đàm Tùng Vận đối đầu Đồng Dao – Nghê Ni tranh ngôi Thị hậu ở Bạch Ngọc Lan 2021

Bạch Ngọc Lan 2021 gần như không có tiểu hoa, tiểu sinh 9X nào được đề cử, ngoại trừ Đàm Tùng Vận. Đây là niềm vinh dự vô cùng to lớn cho bất kỳ diễn viên lớp trẻ nào.