Skip to main content
Big Hit ngồi không cũng “dính đạn” khi Oh My Girl về chung một nhà với MAMAMOO
Big Hit ngồi không cũng “dính đạn” khi Oh My Girl về chung một nhà với MAMAMOO

Dù không liên quan gì đến hai công ty chủ quản của MAMAMOO và Oh My Girl nhưng Big Hit vẫn bị Knet réo tên một cách không đỡ được.