Skip to main content

Điểm danh những idol Kpop sinh nhật vào tháng 1: BLACKPINK có đến 2 thành viên!

Bạn sẽ gửi lời chúc sinh nhật đến những thần tượng nào trong danh sách này?

Tháng đầu tiên của năm đã đến với chúng ta, và tháng Giêng, giống như mọi tháng, có đầy đủ sinh nhật của các thần tượng K-Pop để người hâm mộ ăn mừng! Dưới đây là hơn 10 thần tượng nữ, từ những người sinh năm 1980 đến những người sinh năm 2000, có sinh nhật mà bạn chắc chắn sẽ không muốn bỏ lỡ trong tháng Giêng này.

1. Winter (aespa)

Winter sinh ngày 1 tháng 1 năm 2001 và năm nay tròn 21 tuổi!

2. Sohee (ICHILLIN’)

Sohee sinh ngày 1 tháng 1 năm 2004 và năm nay tròn 18 tuổi!

3. Park Jiyoon

Park Jiyoon sinh ngày 3 tháng 1 năm 1982 và năm nay đã bước sang tuổi 40!

4. Jisoo (BLACKPINK)

Jisoo sinh ngày 3 tháng 1 năm 1995 và năm nay đã 27 tuổi!

5. Seolhyun (AOA)

Seolhyun sinh ngày 3 tháng 1 năm 1995 và năm nay đã bước sang tuổi 27!

6. Karin (ELRIS)

Karin sinh ngày 5 tháng 1 năm 2002 và năm nay tròn 20 tuổi!

7. Eunbin (CLC)

Eunbin sinh ngày 6 tháng 1 năm 2000 và sẽ tròn 22 tuổi vào năm nay!

8. Shuhua ((G)I-DLE)

Shuhua sinh ngày 6 tháng 1 năm 2000 và sẽ tròn 22 tuổi vào năm nay!

9. Chloe (cignature)

Chloe sinh ngày 6 tháng 1 năm 2001 và sẽ tròn 21 tuổi vào năm nay!

10. Saerom (fromis_9)

Saerom sinh ngày 7 tháng 1 năm 1997 và sẽ tròn 25 tuổi vào năm nay!

11. Yoohyeon (Dreamcatcher)

Yoohyeon sinh ngày 7 tháng 1 năm 1997 và sẽ tròn 25 tuổi vào năm nay!

12. Sei (Weki Meki)

Sei sinh ngày 7 tháng 1 năm 2000 và sẽ tròn 22 tuổi vào năm nay!

13. Solji (EXID)

Solji sinh ngày 10 tháng 1 năm 1989 và sẽ bước sang tuổi 33 vào năm nay!

14. Haeyoon (Cherry Bullet)

Haeyoon sinh ngày 10 tháng 1 năm 1996 và sẽ tròn 26 tuổi vào năm nay!

15. Yeoreum (Cosmic Girls / WJSN)

Yeoreum sinh ngày 10 tháng 1 năm 1999 và sẽ tròn 23 tuổi vào năm nay!

16. Lee Chaeyeon

Chaeyeon sinh ngày 11 tháng 1 năm 2000 và sẽ tròn 22 tuổi vào năm nay!

17. Denise (Secret Number)

Denise sinh ngày 11 tháng 1 năm 2001 và sẽ tròn 21 tuổi vào năm nay!

18. Yewon (HOT ISSUE)

Yewon sinh ngày 11 tháng 1 năm 2004 và sẽ tròn 18 tuổi vào năm nay!

19. Hyebin (MOMOLAND)

Hyebin sinh ngày 12 tháng 1 năm 1996 và sẽ bước sang tuổi 26 vào năm nay!

20. Mia (EVERGLOW)

Mia sinh ngày 13 tháng 1 năm 2000 và sẽ tròn 22 tuổi vào năm nay!

21. Haram (Billlie)

Haram sinh ngày 13 tháng 1 năm 2001 và sẽ tròn 21 tuổi vào năm nay!

22. Aurora (NATURE)

Aurora sinh ngày 14 tháng 1 năm 1997 và sẽ tròn 25 tuổi vào năm nay!

23. Suhyun (Billlie)

Suhyun sinh ngày 15 tháng 1 năm 2000 và sẽ tròn 22 tuổi vào năm nay!

24. Jennie (BLACKPINK)

Jennie sinh ngày 16 tháng 1 năm 1996 và sẽ bước sang tuổi 26 vào năm nay!

25. Kelly (TRI.BE)

Kelly sinh ngày 16 tháng 1 năm 2002 và sẽ tròn 20 tuổi vào năm nay!

26. Minzy

Minzy sinh ngày 18 tháng 1 năm 1994 và sẽ bước sang tuổi 28 vào năm nay!

27. Sohee (NATURE)

Sohee sinh ngày 20 tháng 1 năm 1995 và sẽ bước sang tuổi 27 vào năm nay!

28. Jinny (Secret Number)

Jinny sinh ngày 20 tháng 1 năm 1998 và sẽ tròn 24 tuổi vào năm nay!

29. Lim Kim

Lim Kim sinh ngày 21 tháng 1 năm 1994 và sẽ bước sang tuổi 28 năm nay!

30. Seoyeon (fromis_9)

Seoyeon sinh ngày 22 tháng 1 năm 2000 và sẽ tròn 22 tuổi vào năm nay!

31. Arang (Pink Fantasy)

Arang sinh ngày 22 tháng 1 năm 2001 và sẽ tròn 21 tuổi vào năm nay!

32. Isa (STAYC)

Isa sinh ngày 23 tháng 1 năm 2002 và năm nay sẽ tròn 20 tuổi!

33. Seunghee (OH MY GIRL)

Seunghee sinh ngày 25 tháng 1 năm 1996 và sẽ bước sang tuổi 26 vào năm nay!

34. Nahyun (HOT ISSUE)

Nahyun sinh ngày 25 tháng 1 năm 2002 và sẽ tròn 20 tuổi vào năm nay!

35. Heesun (Pink Fantasy)

Heesun sinh ngày 25 tháng 1 năm 2005 và sẽ tròn 17 tuổi vào năm nay!

36. Xuan Yi (Cosmic Girls / WJSN)

Xuan Yi sinh ngày 26/1/1995, năm nay sẽ bước sang tuổi 27!

37. Seoryoung (GWSN)

Seoryoung sinh ngày 26 tháng 1 năm 2000 và sẽ tròn 22 tuổi vào năm nay!

38. Somyi (DIA)

Somyi sinh ngày 26 tháng 1 năm 2000 và sẽ tròn 22 tuổi vào năm nay!

39. Sheon (Billlie)

Sheon sinh ngày 28 tháng 1 năm 2003 và sẽ tròn 19 tuổi vào năm nay!

40. Saebom (NATURE)

Saebom sinh ngày 30 tháng 1 năm 1997 và sẽ tròn 25 tuổi vào năm nay!

41. Haruna (Billlie)

Haruna sinh ngày 30 tháng 1 năm 2006 và sẽ tròn 16 tuổi vào năm nay!

42. Miyeon ((G) I-DLE)

Miyeon sinh ngày 31 tháng 1 năm 1997 và sẽ tròn 25 tuổi vào năm nay!

Theo Koreaboo